Αγαπητοί γονείς,

το Σάββατο 17/10/2020 η κυβέρνησης της Βάδης-Βυρτεμβέργης κήρυξε το 3 επίπεδο πανδημίας. Ως αποτέλεσμα, η πόλη του Kornwetheim έχει απαγορεύσει τη χρήση των σχολείων για μη σχολικούς σκοπούς σύμφωνα με § 6a CoronaVO Schule μέχρι νεωτέρα.

Τα μαθήματα στο Silcherschule, τα οποία προσφέρονται ως μέρος ενός AG στην πρώτη τάξη, συνεχίζουν να γίνονται για παιδιά που είναι εγγραμμένα στο γερμανικό δημοτικό σχολείο Silcherschule (δίπλα στο ΤΕΓ Ludwigsburg-Kornwestheim).

Θα σας ενημερώσουμε αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές. Μέχρι τότε, το εκπαιδευτικό δυναμικό μας εξετάζει ξανά τη δυνατότητα εφαρμογής εξ αποστάσεως διδασκαλίας και θα ενημερώσει κάθε τάξη άμεσα για τις λεπτομέρειες. Ζητούμε την κατανόησή σας για αυτά τα μέτρα και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΔΣ