Σχολικό έτος 2020/21

Κατά το σχολικό έτος 2020/21 είναι δυνατή η διεξαγωγή των μαθημάτων μητρικής γλώσσας, εφόσον τηρούνται τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά του Κορονοϊού (COVID-19).

Στα ισχύοντα μέτρα, στην παράγραφο 5 (1), σχετικά με τη χρήση των σχολικών χώρων για εξωσχολικές δραστηριότητες ορίζεται : «Η χρήση των αιθουσών και χώρων των σχολείων για εξωσχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση να αποφευχθεί η ανάμειξη σχολικών και εξωσχολικών χρηστών, και να εξασφαλιστεί ο καθαρισμός μεταξύ της σχολικής και εξωσχολικής δραστηριότητας.

Σε συντονισμό ανάμεσα στους υπευθύνους των σχολείων και της πόλης του Kornwestheim, αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα::

  • Οι μαθητές επιτρέπεται να προσέρχονται στα μαθήματα μόνο υγιείς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένο το ακόλουθο πιστοποιητικό υγείας (20200912_Gesundheitsbestätigung.pdf).
  • Οι μαθητές οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο την προβλεπόμενη για τη συγκεκριμένη τάξη είσοδο και έξοδο.
  • Κατά την είσοδο και την έξοδο, αλλά και την παραμονή στους διαδρόμους του σχολείου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.
  • Τακτικός αερισμός των αιθουσών από τους εκπαιδευτικούς.
  • Καθαρισμός των χώρων διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς πριν και μετά το μάθημα.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη των επιπέδων / τμημάτων για να είναι δυνατόν να επαληθευτούν τα αλυσιδωτά κρούσματα. Για το λόγο αυτό η έναρξη και λήξη των μαθημάτων μητρικής γλώσσας βρίσκονται σε χρονική απόσταση από τα υπόλοιπα μαθήματα (για λεπτομέρειες δείτε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα).

Πρόγραμμα ΤΕΓ Ludwigsburg-Kornwestheim (Σχολική μονάδα Kornwestheim)

Επίπεδο Α1.0: Άτομα που δεν μιλούν ελληνικά


Επίπεδο Α1.1: Εισαγωγή στη γραπτή δομή της γλώσσας


Επίπεδο Α1.2: Κατανόηση κειμένου


Επίπεδο Α1.3: Κατανόηση της ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο


Επίπεδο Α1.4: Βασική χρήση γλώσσας


Επίπεδο Α1.5+A1.6: Γλώσσα -Ιστορία και Στοιχεία Πολιτισμού


Επίπεδο Α2: Διεύρυνση του λεξιλογίου

Δεν έχει στο Kornwestheim αυτό το σχολικό έτος. Πρόγραμμα Ludwigsburg: http://www.griechische-schule-lb.de/stundenplan/


Επίπεδο Β1: Εμβάθυνση και επέκταση του λεξιλογίου και της γραφής σε μεσαίο επίπεδο

Δεν έχει στο Kornwestheim αυτό το σχολικό έτος. Πρόγραμμα Ludwigsburg: http://www.griechische-schule-lb.de/stundenplan/


Επίπεδο Β2: Εμβάθυνση και επέκταση του λεξιλογίου και της γραφής σε ανώτερο επίπεδο

Δεν έχει στο Kornwestheim αυτό το σχολικό έτος. Πρόγραμμα Ludwigsburg: http://www.griechische-schule-lb.de/stundenplan/


Επίπεδο Γ1: Αποτελεσματική χρήση της ελληνικής γλώσσας

Δεν έχει στο Kornwestheim αυτό το σχολικό έτος. Πρόγραμμα Ludwigsburg: http://www.griechische-schule-lb.de/stundenplan/


Επίπεδο Γ2: Άριστη χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Δεν έχει στο Kornwestheim αυτό το σχολικό έτος. Πρόγραμμα Ludwigsburg: http://www.griechische-schule-lb.de/stundenplan/

Διαβάστε περισσότερα: